Викладач: Басістий Павло Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки), 014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література)

014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки), 014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література)

014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика).

Мета:

Ключові слова: