Викладач: Тетяна Андріївна Рожко-Павлишин - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей  012 Дошкільна освіта.

Мета курсу:

Ключові слова: