Науковий керівник:   Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, декан факультету педагогіки і психології. Науковець ТНПУ ім. В.ГнатюкаГарант освітньої програми підготовки доктора філософії (PhD) 012 Дошкільна освіта.

Викладач: Писарчук Оксана Тарасівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогіки і психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Науковий керівник:  Янкович Олександра Іванівна (Yankovych Oleksandra) - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей  012 Дошкільна освіта.

Мета курсу:

Ключові слова: