Викладач:  Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, декан факультету педагогіки і психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальностей  012 Дошкільна освіта.

Мета курсу: забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до виконання функціональних обов’язків вихователя, викладача в закладах освіти України на основі парадигмального підходу; створити умови, наближені до практичної професійної діяльності; забезпечити творчий розвиток особистості студента; формування в аспірантів професійно-управлінської компетентності щодо запровадження педагогічних інновацій у дошкільну освіту, їхньої здатності до вдосконалення практики в умовах викликів сьогодення, а також формування у ад’юнктів дидактичних умінь, умінь вирішувати дидактичні завдання та низки компетентностей