Викладач: Наливайко Марія Ярославівна- кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Філологія)


Мета: дослідити функціонування антропонімів у неофіційній системі йменування.

Ключові слова:  антропоніміка, ономастика, власне особове ім'я, прізвисько, прізвище.