Викладач:  Наливайко Марія Ярославівна - кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова), 014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література), 061 Журналістика (Журналістика)

Мета: дослідити функціонування антропонімів у неофіційній системі йменування.

Ключові слова:  антропоніміка, ономастика, власне особове ім'я, прізвисько, прізвище.