ВикладачКікінежді Оксана Михайлівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта

 Мета:

Ключові слова: