Викладач:  Ярослав Омелянович Мариняк - кандидат географічних наук, доцент  кафедри  географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 242 Туризм.

Мета:

Ключові слова: