Викладач: Сорока Ольга Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

Метою навчальної дисципліни є оволодіння практичними знаннями, уміннями й навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток умінь організовувати особисту працю і власний час.

Ключові слова: тайм-менеджент, технології тайм-менеджменту, самоменеджмент, постановка цілей, планування і організація часу, поглиначі часу.