Викладач: Слозанська Ганна Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота

 Дисципліна “Супервізія» спрямована на ознайомлення студентів з особливостями формування у студентів поглиблених знань і вмінь інноваційного характеру, спрямованих на отримання досвіду їх застосування у процесі вирішення проблемних професійних завдань у соціокультурній сфері.

Особлива увага зосереджена на оволодіння знаннями щодо основних теоретико-методологічних положень супервізії як науки, історії її виникнення та розвитку, основних теоретико-емпіричних моделей, стилів, фокусів, форматів, факторів супервізії, етичних та юридичних принципів, базових цінностей, супервізійних ролей і відносин і, перш за все, – професійного розвитку супервізора – процесу, який допомагає усвідомити свої сильні сторони й обмеження, визначити зони росту і взагалі цікаво та продуктивно існувати у своїй професії.

Ключові слова: