Викладач:  Кушнір Оксана Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістикиНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки доктора філософії (PhD).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 2 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

 Мета курсу: сформувати комунікаційні вміння здобувачів вищої освіти відповідно до структури, умов та вимог комунікаційних середовищ, навички ефективної презентації результатів наукових досліджень в соціально-комунікаційній галузі наукової та/або професійної діяльності.

Ключові слова: наукова комунікація, результати дослідження, бібліометрична система, письмова та усна комунікація, презентація, публічний захист, фахова періодика, інтернет-комунікація.