Викладач: Мамус Г.М. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  сфери обслуговування, технологій та охорони праці ІПФ,  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Мета: формування у магістрантів моральних цінностей професії викладача вищої школи через засвоєння її нормативних засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на рефлексивній основі.

Ключові слова: етикет,