Викладач: Кравчук Тетяна Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент


Науковець ТНПУ:  http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/3249-kravchuk-tetiana-oleksandrivnaНавчальна дисципліна "Іноземна мова" належить до циклу загальної підготовки (нормативні загальні дисципліни).

Електронний курс призначено для студентів І курсу першого рівня вищої освіти (бакалаврат) неспеціальних факультетів.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Іноземна мова” (німецька) є формування  комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають стандарту А2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а також формування навичок на вмінь автономного навчання. 

Ключові слова:  іноземна мова, німецька мова, спеціальність, комунікативна компетенція.