Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім.В. Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу  першого (бакалаврського) рівня підготовки  галузі знань гуманітарні науки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Мета: Формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних та грантових програмах підтримки стартапів.

Ключові слова: інноваційне підприємництво, інноваційна екосистема, стартап, бізнес-модель