Викладач:   Таранова Наталя Богданівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 106 Географія.

Мета:

Ознайомити здобувачів вищої освіти із питаннями, що стосуються формування професійних знань, необхідних для аналізу кліматичних і погодних умов у період росту і розвитку рослин з метою формування на його основі об’єктивних висновків і рекомендацій щодо регулювання технологій вирощування культур задля отримання максимальної врожайності.

Ключові слова: мікроклімат, фітоклімат, агрометеорологічні показники, фази розвитку сільськогосподарських культур.