Викладач: Дзюбіна Оксана Ігорівна – кандидат філологічних наук, асистент, науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/304-alfavitnyi-filtr/dd/2965-dziubina-oksana-ihorivna

Електронний курс призначено для студентів другого курсу, відділення початкової освіти.

Мета: досягнення студентами рівня професійної комунікативної достатності у головних напрямах майбутньої фахової англомовної діяльності, а саме сформувати навички використання знань з англійської мови як у процесі повсякденного спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань в галузі сільського господарства, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях, а також навчити слухачів проводити письмовий обмін діловою інформацією.

Ключові слова: комунікація, спілкування, сприйняття, інтеракція, автобіографія.