Викладач: Дзюбіна Оксана Ігорівна – кандидат філологічних наук, асистент, науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/304-alfavitnyi-filtr/dd/2965-dziubina-oksana-ihorivna

Електронний курс призначено для студентів другого курсу, відділення початкової освіти.

Мета: формувати комунікативні англомовні уміння студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті.

Ключові слова: комунікація, спілкування, говоріння, інтеракція, аудіювання.