Викладач: Грушко Віктор Сергійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Мета:полягає у формуванні у студентів розуміння глобалізації як невід'ємної складової історичного процесу і конкретного періоду розвитку людства, вміння використовувати логіку розгортання об’єктивних процесів глобалізації для пояснення та трактування історичних подій і сучасних тенденцій світового розвитку у сферах світової економіки і екології, соціокультурної сфери, розвитку міграційних процесів, міжетнічних та міжцивілізаційних відносин, інформаційного простору.

Ключові слова: глобальність, глобальна свідомість, інформатизація, фінансиалізація, лібералізм, мультикульурність, універсальність, уніфікація,