ВикладачШульга Ірина Мирославівна - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки (2020 р.)/Вибіркова дисципліна блоку «Організація корекційно-розвивального середовища» (2021 р.)

Електронний курс навчальної дисципліни "Діяльність асистента вчителя у системі інклюзивного навчання" для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійна програма "Інклюзивна освіта". 

Метою викладання навчальної дисципліни «Діяльність асистента вчителя у системі інклюзивного навчання» є оволодіння здобувачами вищої освіти (магістрантами) теоретичними знаннями про діяльність асистента вчителя у системі інклюзивного навчання; розподіл обов’язків між вчителем, асистентом вчителя та асистентом дитини; стратегії викладання у інклюзивному класі та оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами; а також формування умінь і навичок щодо розроблення та ведення документації асистента вчителя, надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами та членам їх сімей, роботи у команді психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Зміст дисципліни розроблено відповідно до основних положень освітньо-професійної програми «Інклюзивна освіта» другого рівня вищої освіти.

Ключові слова: асистент вчителя, інклюзивна освіта, інклюзивний клас, діти з особливими освітніми потребами.