Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 231 Соціальна робота ОПП  Соціальна робота.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.