Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 035 Філологія. 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька (німецька мова і література). ОПП Німецька мова і література.

Заочна форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з другої іноземної мови. 
2. Захист магістерських робіт.