Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 035 Філологія. 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (англійська мова і література). ОПП Англійсько-український переклад.

Заочна форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з другої іноземної мови. 
2. Захист магістерських робіт.