Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)).  ОПП Німецька мова і література.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з другої іноземної мови.
2. Публічний захист магістерських робіт.