Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Денна / заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з музичного мистецтва.