Викладач: 
Киданюк Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами  першого (бакалаврського) рівня підготовки  

 Мета: 

Ключові слова