Викладач: Пида Світлана Василівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач: Москалюк Наталія Володимирівна  - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2-3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Метою курсу є вивчення функцій та процесів життєдіяльності рослин у нерозривному зв'язку їх між собою та умовами середовища, а також їхнє становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку. Основними завданнями курсу є формування у студентів системи знань про молекулярні механізми основних фізіологічних функцій зеленої рослини - процесів енергообміну, асиміляції речовин, росту. розвитку, розмноження, виділення речовин, стійкості до несприятливих умов довкілля, хімічний та молекулярний склад, структуру і функції рослинної клітини.

Ключові слова: фізіологічні процеси, рослина, фотосинтез, дихання рослин, водообмін, ріст, розвиток, стійкість, мінеральне живлення.