Викладач: Мацюк Оксана Богданівна  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.


Вибіркова дисципліна професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Основною метою курсу є формування у студентів знань та умінь з наукових основ землеробства, з відтворення родючості ґрунтів, використання добрив. Вивчення функції виділення рослиною водорозчинних і летких екзометаболітів, встановлення їх хімічного складу і впливу на взаємодію між рослинами у нерозривному зв’язку їх між собою та умовами середовища, а також їхнє становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку.

Ключові слова: алелопатія, коліни, алелопатична толерантність, алелопатична активність.