Викладач: Кікінежді Оксана Михайлівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальностей 101 Екологія, 242 Туризм

Мета курсу:озброїти майбутніх вчителів знаннями закономірностей психічного розвитку і формування особистості підростаючої людини в процесі її навчання і виховання в загальноосвітній і професійній школі, вміннями самостійно визначати потенційні можливості і тенденції розвитку в учнів творчих здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності, своєчасно вивчати причини відставання в навчанні, негідної поведінки окремих учнів, визначати найбільш ефективні шляхи подолання цих явищ.

Ключові слова: вікова психологія, психологія педагогічна, психічний розвитку дитини, психологія дошкільного дитинства, психологія молодшого шкільного віку, психологія підліткового віку, психологія юнацького віку, психологія дорослого віку.