Викладач: Хохлова Лариса Григорівна  - кандидат фізико-математичних наук, доцент. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/324-alfavitnyi-filtr/kh/3343-khokhlova-larysa-hryhorivna

Електронний курс призначено для бакалаврів.

Мета: забезпечити розвиток у майбутнього вчителя достатньо   широкого погляду на застосування елементів вищої математики при розв'язанні біологічних, хімічних задач, вміння кваліфіковано вести факультативні та індивідуальні заняття з учнями.

Ключові слова: лінійна алгебра. аналітична геометрія, диференціальне числення, інтегральне числення. диференціальні рівняння.