Електронний курс призначений для студентів спеціальності 015.20 Професійна освіта.Транспорт.

Метою курсу є формування у студентів системи знань, вмінь та навичок, досвіду творчої діяльності, яка покликана забезпечити підготовку майбутніх інженерів-педагогів до реалізації державних стандартів змісту інженерно-педагогічної освіти.

Ключові слова: Професійна освіта, інженер-педагог, дидактичне проектування, професійна підготовка фахівців.