Викладач:  Мосійчук Леонід Васильович  - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами усіх курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти усіх факультетів

Мета: підготовка до змагань

Ключові слова: фізична підготовка, технічна та тактична підготовка