Викладач:   Гладюк Микола Миколайович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Мета:

Ключові слова;