Викладач:  Турко Ольга Василівна – кандидат філологічних наук, доцент
Науковці ТНПУ:
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/321-alfavitnyi-filtr/t/3335-turko-olha-vasylivna

Курс призначений для студентів ОКР "бакалавр" спеціальностей 012Дошкільна освіта, 013Початкова освіта.

Мета курсу: формування методичної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи, зокрема здатності проєктувати, адаптувати, організовувати, вмотивовувати, досліджувати й контролювати навчальний, пізнавальний, виховний і розвивальний аспекти іншомовної освіти учнів молодшого шкільного віку в класній і позакласній роботі з іноземної мови; ознайомлення із сучасними підходами та методами викладання іноземної мови відповідно до Концепції Нової української школи.
Ключові слова: мовна/мовленнєва компетентність; метод навчання; технологія навчання.