Викладач -  Сіткар Віктор Ілліч, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки 

Електронний  курс призначений для вивчення дисципліни студентами 13 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 016.01.  Спеціальна освіта. Спеціальна психологія, Менеджмент соціокультурної діяльності

Мета

Ключові слова