Викладач:  Лісова Наталія Олегівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ. 

Викладач: Храбра Світлана Збігнівна  – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальностей усіх факультетів
Мета:

Ключові слова: