Викладач:  Біланик Ірина Богданівна – асистент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика)

Мета: дисципліни «Вища математика» є забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати її для аналізу різноманітних явищ у професійній діяльності.

Ключові слова: лінійна алгебра, аналітична геометрія