Викладач:   Поперечна Галина Антонівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова  дисципліна циклу професійного спрямування для здобувачів вищої освіти студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).  

Вибіркова дисципліна циклу загального спрямування для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх непрофільних спеціальностей.

Мета

Ключові слова