Викладач:  Біла Наталія Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Метою вибіркової дисципліни «Дисципліни спеціалізації: телебачення» є вивчення практичних моментів телевиробництва, ознайомлення студентів з основами креативного підходу до створення телевізійного продукту, творчою діяльністю в  телемовленні, методикою створення інформаційних програм та підготовки різножанрового телевізійного продукту. Курс призначений для практичного ознайомлення студентів із сучасними засобами зйомки та вмінням створювати якісний телевізійний медіапродукт.

Ключові слова: телебачення, синхрон, стендап, інтершум, репотраж, інтерв'ю