Викладач: Чорній Раїса Петрівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності Середня освіта (Англійська мова і література)

 Мета:

Ключові слова: