Викладач:  Гетманюк Оксана Іванівна–  асистент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

  Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.08 Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки), 014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика)

Мета: підвищення загальної математичної культури студентів, формування та вдосконалення вмінь розв’язувати задачі елементарної математики; ознайомлення із основними методами розв’язування задач шкільного курсу математики.

Ключові слова: елементарна математика, прикладні задачі, шкільний курс математики