Викладач: Осіп Наталія Богданівна - асистент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти усіх факультетів.

Мета:

Ключові слова: