Викладач: Барна Ірина Миколаївна - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Гідрологія)


Мета: оволодіння студентами теоретичними та методичними засадами комплексного аналізу компонентів навколишнього середовища, з’ясування принципів функціонування системи екологічного контролю як складової системи заходів охорони природи, які направлені на підтримання раціональної взаємодії між діяльністю людини і природним середовищем, раціональне використання природних ресурсів, запобігання прямого та побічного впливу результатів діяльності суспільства на природу і здоров’я людини; набуття навиків  якісного та кількісного аналізу компонентів довкілля.

Ключові слова: екологія, екологічний аналіз, екологічний контроль, пробовідбір, методи аналізу