Викладач: Барна Ірина Миколаївна - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія.


Мета: оволодіння знаннями про основні джерела забруднення та навиками характеристики забруднень навколишнього природного середовища підприємствами металургійної, гірничо-добувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної, деревообробної, целюлозно-паперової галузей промисловості, формуванні навичок аналізу енергетичного забруднення на промислових підприємствах, вдосконалення системи знань екологів в контексті природоохоронних заходів.

Ключові слова: промисловість, промислові підприємства, забруднення, екологічні наслідки. антропогенний вплив.