Викладач:  Пацалюк Ірина Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 


022.03 Дизайн (Дизайн середовища)

Мета: розвиток у студентів творчої уяви і образотворчого мислення; виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку; вміння вести цілеспрямоване спостереження навколишньої дійсності, творчо відбирати життєві враження і відображати їх у правдивій образній формі; оволодіння професійною майстерністю з широким застосуванням її у професійній діяльності.

Ключові слова: композиція, стилізація, створення дизайн-середовища.

Курс присвячений вивченню композиції  ДПМ, стилізації творів мистецтва, творчому вирішенню індивідуальних та групових завдань при створенні інтер'єрних та екстер'єрних творів. Передбачає формування передбачених компетентностей, а також використання особистих, набутих раніше знань та сформованих компетентностей.