Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва і дизайну» є формування у здобувачів вищої освіти загальних та фахових  компетентностей, необхідний для виконання у подальшому функцій вчителя образотворчого мистецва, керівника гуртка. 

У цьому семестрі буде розглянуто специфіку роботи із школярами різновікових груп.