Навчальна дисципліна передбачає набуття компетентностей, необхідних для формування у дітей раннього і дошкільного віку естетичного ставлення до довкілля, емоційного сприймання і переживання творів мистецтва;  елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо);  організації ігрової (провідної), художньо-мовленнєвої і художньо-продуктивної (образотворча, музична, театральна) діяльності дітей раннього і дошкільного віку; керування індивідуальним і диференційованим розвитком дітей раннього і дошкільного віку.