Викладач: Пацалюк Ірина Іванівна   - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 і 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта (ДО 21, ДО22; ДО 41, ДО ск-21, ПОск-12)

Мета: Навчальна дисципліна передбачає набуття компетентностей, необхідних для формування у дітей раннього і дошкільного віку естетичного ставлення до довкілля, емоційного сприймання і переживання творів мистецтва;  елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо);  організації ігрової (провідної), художньо-мовленнєвої і художньо-продуктивної (образотворча, музична, театральна) діяльності дітей раннього і дошкільного віку; керування індивідуальним і диференційованим розвитком дітей раннього і дошкільного віку.

Ключові слова: