Викладач: Пацалюк Ірина Іванівна   - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  013 Початкова освіта

Мета:

Ключові слова: