Мета  курсу  –  дати  студентам  комплексне  уявлення  про  навчання образотворчому мистецтву учнів початкових класів.

Курс  спрямований  на  формування  у  студентів  теоретичних  знань  та  практичних навичок, готовності їх використання у процесі художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва. 

Завдання курсу:

–     знайомство з  змістом програмових завдань  та календарно-тематичних планів з образотворчої діяльності;  

– набуття досвіду самостійної розробки занять з образотворчого мистецтва; 

– оволодіння практичними вміннями та навичками з образотворчої діяльності.