Викладач: Пацалюк Ірина Іванівна   - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
  Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.12 Середня  освіта (Соом - 24).

Мета  курсу
  – ознайомити студентів із мистецьким феноменом народного малярства, його жанровою та сюжетною варіативністю, змістовою, композиційною та художньо-графічною суттю.

Завдання курсу:

–     знайомство із  жанровою специфікою  народної картини;

– набуття досвіду самостійного створення народної карини у її жанровій різноманітності.


Ключові слова: народна картина, наївне малярство, композиція, технологія виконання народних картин.