Викладач:  Морська Наталія Львівна   – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)..

Мета курсу: сформувати у студентів систему знань про загальні засади й особливості інформаційно-аналітичної діяльності, її зміст, структуру та методику організації; виробити та розвинути вміння й навички самостійного моніторингу, аналітичного опрацювання та експертизи інформації, підготовки інформаційно-аналітичних продуктів і послуг; забезпечити готовність до інформаційного супроводу та обґрунтування ухвалення управлінських рішень.

Ключові слова: аналітика, аналітична діяльність, методика аналітичної діяльності