Викладач:   Куца Лариса Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Мета:

Ключові слова: