Анотація дисципліни:

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Туристичні формальності» є сформувати у студентів цілісні, послідовні та системні знання щодо туристичних формальностей, виробити навички в оформленні в’їзних та виїзних документів, без яких виїзд за рубіж або запрошення іноземного туриста стає неможливим, встановити порядок перетину державних кордонів; визначити основні проблеми правового регулювання туристичних формальностей у контексті міжнародного співробітництва; вивчити основні питання щодо безпеки  пересування та страхування туристів та сучасні тенденції туристичних формальностей.